Elsäkerhet inom elektrikerbranschen


Säkerheten är en viktig aspekt i de flesta yrken och det är inget undantag att jobbet som elektriker kräver att det vidtas elsäkerhet. Meningen med elsäkerhet är att du som utför elarbeten som elektriker ska ha ett säkerhetstänk där du kan avväga risker samt ta till nödvändiga säkerhetsåtgärden om så behövs. Det finns åtaganden som gjorts av elektrikerförbundet om hur du som elektriker säkert ska gå till väga när du ska handskas med el – el-jours tjänster 24/7

Elsäkerhet med elsäkerhetsledare
Inom elektrikerbranschen är det vanligt förekommande att det är en person som tar på sig ansvaret för elsäkerheten exempelvis vid större jobb där det finns flertalet elektriker. Dessa kallas för elsäkerhetsledare och ser till att vidtagande av säkerhetsåtgärder samt förekommande risker ses över innan jobben sätts igång. Riskbedömningen utförs av elsäkerhetsledaren genom att avväga riskerna och om det finns risker – hur de ska hanteras. Dessutom att se till att arbetet kan genomföras med säkerhetsåtgärderna som vidtagits. Utöver dessa åtaganden så ska elsäkerhetsledaren se till att om ytterligare säkerhetsåtgärden behövs så ska de verkställas för säkerheten. Detta kan röra sig om exempelvis olika säkerhetsavstånd som måste omdirigeras. Vädret kan också ställa till det med risker inom elektrikerbranschen via exempelvis åska och fukt. Därmed har elsäkerhetsledaren även det slutgiltiga ordet när det gäller lämpligheten för när det går att arbeta och inte i samband med väderskiftningar. read more


Posted by on